Regulamin pobytu

1. Postanowienia ogólne
Regulamin określa warunki rezerwacji i najmu miejsc noclegowych oferowanych na stronie www.angelkrakow.com. Dokonanie rezerwacji jest jednoznaczne z zapoznaniem się i zaakceptowaniem postanowień Regulaminu. Dokonanie rezerwacji stanowi jednocześnie zawarcie umowy najmu obiektu noclegowego między Angel House/ Angel House Aparthotel, a Klientem na warunkach określonych w regulaminie i cenniku.

 

2. Umowa najmu
Umowa zawarta pomiędzy Angel House/Angel House Aparthotel a Klientem obejmuje tylko i wyłącznie wynajem pokoju lub pokoju ze śniadaniem. Dojazd, wyżywienie oraz organizacja czasu pobytu leżą wyłącznie w gestii Klienta. W cenę wynajmu wliczone są już opłaty za media (gaz, prąd, woda) oraz sprzątanie końcowe. Angel House/Angel House Aparthotel nie będzie pobierał żadnych dodatkowych opłat ponad te, które zostały wskazane na stronie internetowej danego apartamentu oraz w niniejszym regulaminie. Na życzenie gościa istnieje możliwość organizacji dodatkowo płatnych transferów lotniskowych i lokalnych wycieczek u Partnera, KrakowShuttle.
Wszystkie pokoje są umeblowane oraz posiadają łazienki. Angel House/Angel House Aparthotel zapewnia pościel i ręczniki hotelowe bez dodatkowych opłat. W przypadku wykupienia oferty zawierającej śniadanie goście mogą z niego korzystać codziennie w ogólnodostępnej kuchni w formie bufetu kontynentalnego (zimna płyta) między 8 a 10 rano. Istnieje możliwość organizacji wcześniejszego śniadania na życzenie gościa, jednak musi to zostać uzgodnione z obsługą najpóźniej 1 dzień wcześniej.
Istnieje możliwość dokupienia śniadań na recepcji Angel House w cenie 25 PLN.

 

3. Rezerwacja
Rezerwacji można dokonać wysyłając email na adres angelkrakow@gmail.com lub za pomocą formularza rezerwacji na stronie www.angelkrakow.com.
W celu dokonania rezerwacji należy podać:
– datę planowanego przyjazdu oraz liczbę nocy
– planowana godzinę przyjazdu
– liczbę osób
– imię i nazwisko
– numer telefonu
– adres email
– dane do faktury, jeśli będzie wymagana

 

4. Gwarancja rezerwacji:
Rezerwacje Standardowe
Rezerwacja dokonana w planie standardowym może być zagwarantowana w następujący sposób:
– poprzez podanie danych karty kredytowej (imię i nazwisko, pełny numer karty, data ważności, kod CVC/CVV)
– poprzez wpłatę w terminie 3 dni od daty dokonania rezerwacji, zadatku w wysokości 100% opłaty za pierwszą dobę. Zadatek musi zostać wpłacony najpóźniej na 7 dni przed przyjazdem do Angel House/Angel House Aparthotel. Zadatki są bezzwrotne.
Rezerwacje bezzwrotne i promocje sezonowe:
Rezerwacje dokonane w planie bezzwrotnym są płatne w całości, z góry:
– poprzez obciążenie karty kredytowej podanej przez Gościa w trakcie dokonywania rezerwacji, lub
– poprzez dokonanie przedpłaty w wysokości 100% wartości całej rezerwacji na konto Angel House/Angel House Aparthotel
Angel House/Angel House Aparthotel zastrzega sobie prawo do preautoryzacji karty kredytowej przez przyjazdem Gościa.

 

5. Warunki anulacji
Rezerwacje Standardowe
Bezpłatna anulacja możliwa do 1 dzień przed przyjazdem. W przypadku anulowania rezerwacji po tym terminie oraz w przypadku nie pojawienia się Gościa, hotel obciąży Gościa opłatą w wysokości 100% opłaty za pierwszą noc.
Rezerwacje bezzwrotne i promocje sezonowe:
W przypadku zmian w rezerwacji, lub jej anulowania, Gość zostanie obciążony pełną opłatą za zarezerwowany pobyt. W przypadku nie pojawienia się Gościa w hotelu, Gość zostanie obciążony pełną opłatą za zarezerwowany pobyt.

 

6. Doba hotelowa
Doba hotelowa trwa od godziny 14:00 dnia przyjazdu Gościa, do godziny 11:00 dnia wyjazdu.
Wcześniejszy przyjazd: w oparciu o bieżącą dostępność pokoi istnieje możliwość wcześniejszego zameldowania po konsultacji z recepcją Angel House/Angel House Aparthotel.
Późniejszy wyjazd: w oparciu o bieżącą dostępność pokoi z obsługą Angel House/Angel House Aparthotel.

 

7. Meldowanie i zasady odbioru kluczy
Procedura zameldowania wymaga okazania przez Gościa dowodu tożsamości ze zdjęciem.
Angel House/Angel House Aparthotel zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia Gościa, który:
• nie posiada ważnego dowodu tożsamości lub nie chce okazać dokumentu,
• znajduje się pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających,
• podczas poprzedniego pobytu rażąco naruszył niniejszy Regulamin.
Recepcja dla obiektów Angel House Apartments, Angel House Bed&Breakfast i Angel House Aparthotel
ANGEL HOUSE Aparthotel
ul. św. Sebastiana 20/3
31-049 Kraków
mobile: 514 14 14 00
angelkrakow@gmail.com
www.angelkrakow.com
UWAGA! Obiekt nie dysponuje 24H recepcją. Zameldowania możliwe w godzinach 14:00-22:00.
W przypadku braku podania przybliżonej godziny zameldowania czas oczekiwania na recepcjonistę wynosi około 1 godziny.
Odbiór kluczy dla rezerwacji do Angel House odbywa się na recepcji obiektu Angel House przy ul. św. Sebastiana 20/3

Wydanie kluczy do pokoju nastąpi po uiszczeniu opłaty za cały zarezerwowany pobyt, z uwzględnieniem wcześniej wpłaconych zaliczek. Obiekty Angel House i Angel House Aparthotel nie maja regularnie pracującej recepcji i organizują tylko indywidualne wmeldowania. Gość jest zobowiązany do podania planowanej godziny przyjazdu najpóźniej na 2 dni przed przyjazdem. Brak podania takiej informacji oraz brak kontaktu i przyjazd bez zapowiedzi, może skutkować koniecznością oczekiwania na przyjazd recepcjonisty około 1 godziny.

 

8. Wymeldowanie i zdanie kluczy
Zdanie klucza odbywa się w sposób ustalony z pracownikiem Angel House/ Angel House Aparthotel. W przypadku zgubienia kluczy do obiektu, goście zobowiązani są do uiszczenia opłaty w wysokości 100 zł.

 

9. Cisza nocna
Goście zobowiązani są do przestrzegania zasad dobrego sąsiedztwa, a w szczególności do przestrzegania ciszy nocnej w godzinach od 22.00 do 6.00. W przypadku zgłoszonego zakłócenia spokoju, Angel House/ Angel House Aparthotel ma prawo nałożyć na Gości karę pieniężną w wysokości 100 zł.

 

10. Odpowiedzialność za apartament
Goście zobowiązani są do utrzymywania obiektu w stanie zastanym.
– W przypadku wyrządzenia szkody w apartamencie Goście zobowiązani są do zapłaty odszkodowania w pełni pokrywającego wartość poniesionych strat, najpóźniej w dniu wyjazdu gotówką na ręce managera lub osoby odpowiedzialnej za klucze.

 

11. Zakaz palenia
W apartamencie obowiązuje bezwzględny zakaz palenia tytoniu. Za naruszenie tego zakazu grozi kara pieniężna w wysokości 100 zł.

 

12. Zmiana cen
Angel House/ Angel House Aparthotel zastrzega sobie prawo do zmiany cen w wybranych okresach. W przypadku wysokiego sezonu, okresów targowych i terminów ważnych wydarzeń kulturalnych, politycznych i biznesowych oraz „długich weekendów”, Angel House/ Angel House Aparthotel ma prawo egzekwować 100% przedpłaty za całą rezerwację, a także stosować specjalne warunki rezerwacji i anulacji.

 

13. Dzieci w Angel House/ Angel House Aparthotel
Dla wszystkich dzieci do lat 2 pobyt jest bezpłatny, jeżeli śpią z rodzicami na obecnych łóżkach w zarezerwowanym apartamencie. Dzieci starsze i dorośli – konieczność rezerwacji pokoju trzyosobowego. Hotel posiada łóżeczka niemowlęce, w przypadku chęci wynajęcia łóżeczka, gość powinien się skontaktować z obiektem najpóźniej na 1 dzień przed przyjazdem. Łóżeczka dziecięce są wynajmowane bez dodatkowych opłat.

 

14. Zwierzęta domowe
Zwierzęta nie są akceptowane.

 

15. Siły wyższe, sytuacje wyjątkowe
W przypadku wystąpienia niemożliwych do przewidzenia okoliczności, których skutków nie można natychmiast zlikwidować zwyczajowymi środkami, Angel House/ Angel House Aparthotel rezerwuje sobie prawo zaproponowania Klientowi obiektu zastępczego podobnego do obiektu pierwotnie zarezerwowanego.

 

16. Awarie
Angel House/ Angel House Aparthotel zobowiązuje się do usunięcia wszelkich usterek powstałych w pokojach bez zbędnej zwłoki, maksymalnie w ciągu 24 godzin od jej zgłoszenia, chyba że charakter usterki decyduje o dłuższym czasie jej naprawy.
Awarie powstałe z przyczyn niezależnych od Angel House/ Angel House Aparthotel (dostawa mediów, w tym Internetu, awarie sprzętów znajdujących się w apartamencie) nie stanowią podstawy do rezygnacji z rezerwacji lub zmiany ceny za zarezerwowany apartament – klient zobowiązany jest do uiszczenia opłaty za całość rezerwacji.

 

17. Depozyt
Angel House/ Angel House Aparthotel zastrzega sobie prawo do dokonania podczas meldowania preautoryzacji podanej przez Gościa karty kredytowej lub pobrania zwrotnego depozytu gotówkowego jako zabezpieczenie apartamentu, w szczególności w przypadku pobytów długoterminowych. Depozyt jest zwracany w dniu wyjazdu w pełnej kwocie, jeśli w pokoju nie wyrządzono szkód.

 

18. Dane osobowe
Dane osobowe (adres e-mail) przekazywane przez Klientów będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji rezerwacji oraz do ewentualnego wysyłania informacji o akcjach promocyjnych Angel House/ Angel House Aparthotel. Dane powyższe nie zostaną przekazane ani odsprzedane żadnym podmiotom trzecim. Klient ma prawo do rezygnacji z uczestnictwa w kampaniach promocyjnych.

 

19. Rozstrzyganie sporów
Prawem właściwym dla sporów pomiędzy właścicielem a klientem jest prawo polskie. Spory rozstrzygane będą przez sąd właściwy dla siedziby Angel House/ Angel House Aparthotel

 

20. Postanowienia końcowe
Liczba osób zamieszkujących w obiekcie nie może być większa od podanej w rezerwacji. W przypadku przekroczenia tej liczby, obiekt ma prawo pobrać opłatę za każdą dodatkową osobę w wysokości 50 pln za każdą dobę. Prosimy o nie pozostawianie wartościowych przedmiotów w obiekcie – Angel House/ Angel House Aparthotel nie ponosi odpowiedzialności za ich utratę lub zniszczenie.