REGULAMIN KARTY STAŁEGO KLIENTA MKG TRAVEL ACCOMODATION

 • Karta Stałego Klienta MKG TRAVEL ACCOMODATION upoważnia do 10% zniżki na pobyty w obiektach należących do grupy i wyliczonych na stronie www.mkgroup.co/accomodation
 • Kartę może nabyć każdy, kto odwiedził obiekty należące do grupy MKG TRAVEL ACCOMODATION minimum 3 razy
 • Karta jest wręczana przy kolejnej wizycie gościa w obiekcie, na jego prośbę
 • Zgłoszenie chęci nabycia Karty Stałego Klienta powinno być zgłoszone obsłudze obiektu podczas procesu rezerwacji. Karty wydawane są nieodpłatnie
 • Karty Stałego Klienta są imienne i stają się ważne z chwilą podpisania imieniem i nazwiskiem przez gościa
 • Gość jest zobowiązany do powiadomienia obsługi obiektu o posiadaniu Karty Stałego Klienta podczas procesu rezerwacji
 • Zniżki są oferowane na ceny zamieszczone w cenniku aktualnym dla danego obiektu i obowiązują tylko w przypadku rezerwacji bezpośrednio dokonywanych w obiekcie (mailowo, telefonicznie, przez zakładkę “Rezerwacje” na stronie www obiektu). Zniżki nie obowiązują na rezerwacje dokonywane przez pośredników (portale internetowe)
 • Zniżki nie łączą się z innymi
 • Gość może nabyć tylko 1 Kartę Stałego Klienta
 • W przypadku zniszczenia lub zgubienia Karty Stałego Klienta, gość może wystąpić do obiektu z prośbą o wydanie kolejnej. Koszt wydania kolejnej karty to 50 PLN
 • Limit kart ograniczony